Kontaktujte nás: +420 604 200 587 | igor.stverka@dolvea.com

Máte zkušenosti s vedením lidí?

 

Zajímají vás hlubší zákonitosti týmové dynamiky?

 

Chcete zlepšit své realizační schopnosti v práci s týmy?

 

  

Chci víc informací 

 

 

INTEGRAL TEAMWORK™ je cyklus interaktivních seminářů, který vám pomůže:

  • Volit optimální způsoby a techniky týmové práce,
  • Aktivovat skryté rezervy uvnitř i vně týmu,
  • Efektivně řešit krize a využívat příležitosti,
  • Lépe definovat požadavky na obsazování rolí v týmech,
  • Posílit svou pozici neformální autority v týmu.

 

INTEGRAL TEAMWORK zhodnocuje tradiční týmové techniky jejich začleněním do nadstavbového rámce AQAL Integrální teorie Kena Wilbera. Postupně se seznámíte s pěti perspektivami AQAL (kvadranty, linie, úrovně, typy, stavy) a osvojíte si jejich praktické uplatnění při řešení modelových příkladů. Spoluprací s ostatními účastníky získáte nové náhledy a inspirace pro svůj další profesní a osobní život.

 

INTEGRAL TEAMWORK zahrnuje dvě úrovně pokročilosti. Každý seminář je zakončen on-line certifikací, která je podmínkou registrace na semináře navazující.

 

Základní úroveň AQAL Basics

Pokročilá úroveň AQAL Advanced

  • Originalita, preference a typologie v týmu (A1: typy)
  • Logika stavů a její význam v týmové práci (A2: stavy)
  • Integrální vývojová dynamika: kompletní změnový proces jednotlivce a týmu v akci
    (A3: kvadranty, linie, úrovně, typy, stavy) 

Organizátor

Organizátorem kurzu je společnost Dolvea Innovation s.r.o., která se zaměřuje na konzultační a vzdělávací služby ​ve zdravotnictví, v podnicích a v neziskovém sektoru.